۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

خبرگزاري فارس عامل اصلي دستگيري مجيد سعيدي و ساتيار امامي است

مجيد سعيدي و ساتيار امامي دو عکاس خبري که در روزهاي اخير دستگير شده اند هر دو پيش از اين در خبرگزاري فارس به عنوان عکاس مشغول به کار بودند و به دنبال بروز اختلافاتي ميان آن‌ها و سياست‌هاي اين خبرگزاري استعفا کرده‌ بودند.
به گزارش چريک‌آنلاين، خبرگزاري فارس که در ماجراي کودتاي انتخاباتي به عنوان اصلي ترين رسانه ي کودتاچيان ايفاي نقش مي‌کند و با همکاري روزنامه جوان با طرح اتهاماتي فرضي به دستگاه امنيتي کودتاچيان براي دستگيري ها خط مي دهد اين بار در مورد دو عکاس سابق خود اقدام کرد.
اتهام مطرح شده در مورد مجيد سعيدي و ساتيار امامي، عکاسي از تجمع هاي اعتراضي مردم و ضرب شتم آن‌ها از سوي کودتاچيان و ارسال اين عکس‌ها به آژانس‌هاي خارجي اعلام شده است.
به تازگي نيروي انتظامي از روزنامه جوان، کيهان، رسالت، خبرگزاري فارس و چند رسانه وابسته به کودتاچيان خواسته است تا اسامي عکاسان خود را جهت دريافت مجوز عکاسي و جليقه مخصوص خبرنگاري اعلام کنند تا اين عکاسان در حين عکاسي از تجمع هاي اعتراضي به اشتباه از سوي ماموران بازداشت نشوند و از مصونيت لازم برخوردار باشند.
اين اقدام با چند منظور ديگر انجام شده، نخست آن که قرار است در تجمع‌هاي بعدي تعدادي عکس از خود عکاسان يادشده در رسانه ها منتشر شود تا حاکميت بتواند از طريق مانور رسانه اي بر روي آن‌ها به دنيا اعلام کند که خبرنگاران و عکاسان به طور مجاز مي توانند از درگيري هاي داخلي گزارش و عکس تهيه کنند و موضوع آزادي بيان به خطر نيفتاده است. دوم اين که اين دسته از عکاسان قرار است کار همان لباس شخصي هايي را انجام بدهند که وظيفه تصويربرداري از مردم را به عهده داشتند تا چهره تجمع کنندگان را ثبت کنند.
در حالي که بيش از سه روز از دستگيري مجيد سعيدي و بيش از يک روز از دستگيري ساتيار امامي مي گذرد خانه عکاسان ايران به عنوان صنف اصلي عکاسان مطبوعات و رسانه ها هيچ گونه واکنشي نسبت به اين موضوع نشان نداده است.

هیچ نظری موجود نیست: