۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

نيروي انتظامي در ميدان انقلاب جنازه يکي از کشته شدگان را از مردم گرفت

در در گيري هاي امروز یکی از کشته شدگان در میدان انقلاب بر اثر شدت ضربات باتوم بر روی سرش کشته شد.
مردم جنازه‌ی اين مرد را که حدود پنجاه سال داشت را تا چهار ولیعصر بر سر دست حمل کردند؛ اما در چهارراه ولي‌عصر نيروهاي انتظامي به مردم حمله کردند و جنازه را از آن‌ها گرفتند.
حدود نیم ساعت جنازهی این مرد گوشه‌ی خیابان ماند تا نیروهای نظامی او را با خود بردند. در حالی جنازه‌ی این مردم نیم ساعت در گوشه‌ی خیابان بود که آمبولانس در کنارش ایستاده بود.
همچنين به نقل از يک شاهد در ميدان ولي عصر مردي در ميدان ولي عصر بر اثر اصابت گلوله بر روي زمين افتاده و ماشين نيروي انتظامي دنده عقب از روي او رد شده و بدنش را له کرده است.