۱۳۸۷ شهریور ۳, یکشنبه

استفاده احمدي نژاد از چند مرتاض و جن گير هندي براي برخي تصميم ها

محمود احمدي نژاد در سفر خود به هند از مشاوره چند مرتاض و جن گير هندي براي برخي تصميم هاي كلان خود بهره گرفته است.
به گزارش چريك آنلاين به نقل از يك مقام آگاه، در سفري كه رئيس جمهور ايران حدود يك ماه پيش به كشور هند داشت، اسفنديار رحيم مشايي با شناسايي چند مرتاض و جن گير هندي امكان ملاقات احمدي نژاد با آن ها را فراهم ساخت و در اين ديدار مرتاضان هندي در مورد چند تصميم كلان رئيس جمهور به ايشان مشاوره دادند.
نيروهاي يكي از نهادهاي عالي امنيتي كشور نيز از ديدار مخفيانه مشايي با مرتاضان هندي تصويرهايي تهيه كرده اند كه اين تصويرها در حال حاضر مبناي برخي از تصميم گيري ها از سوي سران نظام قرار گرفته است.
يكي از اين تصميم ها مربوط به مذاكره با آمريكا بوده است.
پس از سفر هوشنگ اميراحمدي –رابط ميان آمريكا و ايران- به ايران وي در ديدار با رئيس جمهوري شرط مذاكره با آمريكا و لابي هاي صهيونيستي در اين كشور را منوط به اين دانست كه يكي از مديران ارشد دولت نهم به صورت لفظي با ملت اسراييل اعلام دوستي كند. از همين رو اسفنديار رحيم مشايي با هماهنگي دكتر محمود احمدي نژاد وظيفه رسانه اي كردن شعار دوستي با ملت اسراييل را به عهده گرفت.

۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

اسفنديار رحيم مشايي كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را تهديد به اخراج كرد

در حال حاضر نامه اي به منظور حمايت از اسفنديار رحيم مشايي –رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاون رئيس جمهور- نوشته شده كه كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف به امضاي آن شده اند.
به گزارش چريك آنلاين به نقل از يك منبع آگاه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، كاركنان اين سازمان تهديد شده اند كه در صورت امضا نكردن نامه حمايت از اسفنديار رحيم مشايي از اين سازمان اخراج خواهند شد. تا كنون عده اي از كاركنان اين سازمان نامه يادشده را امضا كرده اند.
در حال حاضر نيز پارچه نوشته اي بر ديوار ورودي سازمان ميراث فرهنگي نصب شده كه بر آن نوشته شده است: «مرگ بر اسرائيل».
به دنبال اعتراض برخي از مراجع به ويژه
آيت الله نوري همداني، اسفنديار رحيم مشايي دست به اقدامات مشابهي زده تا از ميزان فشارها و اعتراض هاي موجود بكاهد.
چنان كه پيداست استعفاي طه هاشمي نيز به علت زير بار نرفتن وي براي امضاي اين تومار بوده است.