۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

اسفنديار رحيم مشايي كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را تهديد به اخراج كرد

در حال حاضر نامه اي به منظور حمايت از اسفنديار رحيم مشايي –رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاون رئيس جمهور- نوشته شده كه كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف به امضاي آن شده اند.
به گزارش چريك آنلاين به نقل از يك منبع آگاه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، كاركنان اين سازمان تهديد شده اند كه در صورت امضا نكردن نامه حمايت از اسفنديار رحيم مشايي از اين سازمان اخراج خواهند شد. تا كنون عده اي از كاركنان اين سازمان نامه يادشده را امضا كرده اند.
در حال حاضر نيز پارچه نوشته اي بر ديوار ورودي سازمان ميراث فرهنگي نصب شده كه بر آن نوشته شده است: «مرگ بر اسرائيل».
به دنبال اعتراض برخي از مراجع به ويژه
آيت الله نوري همداني، اسفنديار رحيم مشايي دست به اقدامات مشابهي زده تا از ميزان فشارها و اعتراض هاي موجود بكاهد.
چنان كه پيداست استعفاي طه هاشمي نيز به علت زير بار نرفتن وي براي امضاي اين تومار بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: